ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE : 2019/22 Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar Türkiye’nin köklü değişimine büyük katkı sağlamış, bö...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810 ve 5811 GTİP’te yer alan dokunmuş mensucat ithalatında İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ...

TS 1027 CIVATALAR, TIRTILLI BAŞLI – METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/27)

 TS 1027 “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik Vidalı”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2015 tarihli toplantısında revizyonu yapılan ve yayımına karar ...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) (Sadece metalle takviye edilmiş kauçuk transmisyon kolonları)

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında bir...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SARMISAK)

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aş...

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6) (İmpertex Kumaş)

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı ...

KOMİSYON UYGULAMASI YÖNETMELİK (AB) 2019/1397 (Deniz Ekipmanları Güvenliği)

Denizcilik ekipmanı için tasarımı, inşaat ve performans gereklilikleri ile test standartları Yönetmeliği (AB) 2018/773 yürürlükten kaldırılarak, Yeni 2014/90 / AB Direktifi ka...

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1404

Nordic-yürüyüş çubuklarına bir tıklama sistemi ile takılmak üzere özel olarak tasarlanmış plastik ve metalden (bir tungsten ucu çelik) oluşan bir çift uç isimli ürünlerin GTİP...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.