ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Genelge No: 2020/25 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uy...

LARA Akredite Rapor Düzenlenmesi konulu Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58374503 sayılı yazısı.

İlgi :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 01.09.2020 tarih ve 57030876 sayılı yazısı. İlgi`de kayıtlı yazıda özetle; bağlantınız Mersin Laboratuvar Müdürlüğ...

TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (No: SGM – 2020/8) 22.10.2020 tarihli 31282 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı ...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet Araştırması Çalışması konulu 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı ...

Güneş Gözlüklerinin Denetimi konulu Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 58339610 sayılı yazısı.

İlgi : 09.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057265556 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazıda, 9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP’l...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100) Buğday, Arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmî Gazete; 21 Ekim 2020 ÇARŞAMBA Sayı : 31281 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 ...

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20 Ekim 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31280 MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı&...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.10.2020 tarihli ve 58025341 sayılı yazısı.

Konu :İzahat Talebi 07.10.2020 / 58025341DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük idaresi tarafından yük...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.