ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde Ücret Alınmasına İlişkin Duyuru

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2022/6 KONU: Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde Ücret Alınmasına İlişkin Duyuru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde yapılan...

Bazı İhtisas Gümrük Müdürlüğü Tebliğlerine “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan” ibareleri eklenmiştir.

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 172)  (Seri No : 90) Mobilya İhtisas gümrük u...

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın, ‘menşeli ürünler’ kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No’lu Protokolü değiştirerek değiştirilmesi

AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ 1/2021 KARARI 1 Haziran 2021 AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmayı  ( 1 )&n...

ABD, EMY mağdurları için Gümrük Yönetmeliğinde yeni düzenleme;

Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 21 Haziran 2018 ile 23 Mayıs 2019 tarihleri arasından ABD Menşeli olmadığı halde, ABD menşeliymiş gibi varsayılarak tahakkuk ettirilen ek...

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzinlerine Covid-19 sebebi ile ek süre..

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36’ncı maddesinde yapılan d...

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35)

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.

09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazete Kabul Tarihi: 3/6/2021 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.