ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat Denetim Rehberi.

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) İthalat Denetim...

BREXIT ve Birleşik Krallık STA

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de ger...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR.

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesinin; a) (a) bend...

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (No: 2021/5) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Re...

Menşe şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanının gümrük idarelerine ibrazı 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

13.02.2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 437 n...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.01.2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: ...

Ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının, kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 kapsamında yapılandırılacağı.

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile Kanun kapsamında...

Maske üretim makinesi tarife pozisyonu hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2021 tarihli 60686372 sayılı yazısı. İlgi :08.01.2021 tarihli ve 60456772 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Bölge Müdürlüğünü...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.