ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın, ‘menşeli ürünler’ kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No’lu Protokolü değiştirerek değiştirilmesi

AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ 1/2021 KARARI 1 Haziran 2021 AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmayı  ( 1 )&n...

ABD, EMY mağdurları için Gümrük Yönetmeliğinde yeni düzenleme;

Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 21 Haziran 2018 ile 23 Mayıs 2019 tarihleri arasından ABD Menşeli olmadığı halde, ABD menşeliymiş gibi varsayılarak tahakkuk ettirilen ek...

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzinlerine Covid-19 sebebi ile ek süre..

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36’ncı maddesinde yapılan d...

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35)

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.

09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazete Kabul Tarihi: 3/6/2021 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu...

Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ.

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31499 (Mükerrer) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıb...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.