ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

5903.20 GTİP’li Bulgaristan, Fransa ve K.Makedonya menşeli/çıkışlı Suni Deri türü eşyaların ithalatında dampinge karşı kesin önlem.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ. (TEBLİĞ NO: 2023/35) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmî Gazete’...

Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5603.14 ve 3921.13 gtip li deri taklidi mensucat ithalatında dampinge karşı vergi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/36) (19.01.2024 tarihli 32434 sayılı Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 20/1...

2024 YILI CUMHURBAŞKANI KARARLARI VE TEBLİĞLER

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8043) –– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Da...

Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri 6307.10.10-90 GTİP’i altında sınıflandırılan vb. ürünler tekstil ihtisas gümrüğü kapsamından çıkarıldı.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 203) 20 Aralık 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 324...

Elektrikli araçların şarj istasyonlarına uygulanacak gözetim bedeli revize edildi.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 20.12.2023 Tarih ve 32405 Sayılı Resmi Gazete ...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.