ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim) Sayılı Genelge Hakkında.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda bağlantınız Gemlik ve Bursa Gümrük Müdürlüklerinden alınan yazılardan bahisle, 2019/1 sayılı “Kıymet kriterli gözetim uygulaması̶...

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.05.2019 tarihli ve 44902581 sayılı yazısı. Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin gecik...

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 159)

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19) (ABD menşeli beyazlatılmamış Kraftlayner kağıtları)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife i...

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.)

Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, ku...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (No: 2019/14) (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthal...

Çin menşeli 7607.11 ve 7607.19 GTİP’li alüminyumdan mesnetsiz folyolar için nihai gözden geçirme soruşturması.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18) (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Assan Alüm...

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yüküml...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.