ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.

27 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31317 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 ...

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.11.2020 tarihli 58677311 sayılı yazısı. Konu : Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif ...

BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ.

Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başl...

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilme...

KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (AB) 2020/1686

Türkiye menşeli bazı sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelik ürünlerin ithalatının tescile tabi olarak yapılması kararı almıştır. Kayda tabi ürünler (R...

Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması.

13 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31303 Kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma ...

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ.

(TEBLİĞ NO: 2020/6) 13 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31303 Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe kon...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.