ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (9405 Gözetim Kıymetlerinde değişiklik)

TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ...

2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri.

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer –– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1) –– Çevrenin Korunması ...

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 3351 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonla...

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)

31.12.2020 t. 31351 sayılı 3.mükerrer Resmi Gazete Karar Sayısı: 3350 Ekli “İthalat Rejimi Kararına  Kararı” nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı ...

2021 Yılı İthalat Tebliğleri 31.12.2019 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

TEBLİĞLER –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)– – Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthala...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (EK SÜRE)

İhracat: 2020/18 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı 5.mükerrer Resmi Gazete MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

Ticaret Bakanlığından: (25.12.2020 t. 31345 s. R.G.) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK 1’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatisti...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

10.12.2020 tarihli 31330 sayılı Resmi Gazete Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205 i...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.