ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35)

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.

09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazete Kabul Tarihi: 3/6/2021 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu...

Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ.

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31499 (Mükerrer) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıb...

Ticaret Bakanlığından Döner Sermaye Tahsilatlarına İlişkin Duyuru.

Bakanlığımız döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür Ücretleri tahsilatları 3 kamu bankasıyla (Vakı...

Tıbbi Cihaz ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği yayımlandı.

–– İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği –– Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

T.C. Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kn.

3 Haziran 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31500 Kanun No. 7323. Kabul Tarihi: 27/5/2021 MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2017 tarihinde Hanoi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ...

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden iplikler” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31499 Tebliğ No: 2021/28) Soruşturma konusu ürün, 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerd...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.