ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İzin ve Belgelerinin Verilmesi İçin Ek Süre Tanınması Hk.

 T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19/3/2020 tarihli ve 53339859 sayılı yazısında özetle koronavirüs salgını sebebiyle, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Bakanl...

9019.20.00.00.18 GTİP’li Solunum Cihazlarında İlave Gümrük Vergisi kaldırıldı.

Karar Sayısı: 2285 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci...

6307.90.98.10.11 tarifesinde yer alan bir kullanımlık maskeler İlave Gümrük Vergisi listesinden çıkarılmıştır.

Karar Sayısı: 2286 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci...

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR.

Kapsam MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (üTP...

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacak Etil Alkol’de Gümrük Vergisi sıfırlandı.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İnd...

2015/40 Sayılı Tebliğ kapsamı Sentetik veya Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında Anti-Damping Vergi güncellemesi.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.02.2020 tarihli ve 52193357 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 201...

TAREKS başvurusu yaparken gerekli özeni gösterilmesi.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarihli ve 52223427 sayılı yazısı. Bilindiği üzere, İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yol...

LED Ampullerin Motorlu taşıtlarda kullanımına mahsus olması halinde, kapsam dışı değerlendirilmesinin TSE’nin yetkisi kapsamında olduğu.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarihli ve 52263098 sayılı yazısı. İlgi yazınızda, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthal...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.