ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474) (Kosova menşeli bazı ürünlerin GV sıfırlandı)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II, III ve...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu)

Karar Sayısı: 1473 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayı...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – Pamuk İpliği ithalatında İGV düzenlemesi.

Karar Sayısı: 1475 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayıl...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 2 nci maddesinin...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’in 1 inci maddesinde yer ala...

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 212/53 KOMİSYON UYGULAMA KARARI (AB) 2019/1345

Kısa mesafeli cihazlar için radyo spektrum kullanımı alanındaki uyumlaştırılmış teknik koşulların güncellenmesi 2006/771 / EC sayılı Kararın değiştirilmesi AVRUPA KOMİSYONU, A...

Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019 t. 30858 s. R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Sev...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.