ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)

(28.11.2019 t. 30962 s. Resmi Gazete) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 ünc...

Güney Kore STA-Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları – 21.11.2019/49635326

2019/6 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğünün iç genelgesi Bilindiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithal edilecek eşyaya ter...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem ve Davranış Fiili Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.10.2019 tarihli ve 48632388 sayılı yazısı İlgi: a) 02.08.2019 tarihli, 2019/3194-BU sayılı yazınız, b) 02.09.2019 tarihli, 2019/3744-BU sayılı ...

KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (AB) 2019/1811

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı dikkate alarak, Birlik Gümrük Kanunu’nu ( 1 ) ve özellikle de Madde 57 (4) ve Madde 58 (2) ...

KOMİSYON UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ (AB) 2019/1812

EK Malların tanımı Sınıflandırma (CN kodu) Nedenleri (1) (2) (3) Açık borosilikat camdan yapılmış bir yeniden su şişesi , paslanmaz çelikten yapılmış bir vidalı kapa...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık… Mustafa Kemal Atatürk

5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51, 5402.61 GTİP’li Naylon veya Diğer Poliamidlerden iplik ithalatında Ek Mali Yükümlülük..

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthal...

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE : 2019/22 Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar Türkiye’nin köklü değişimine büyük katkı sağlamış, bö...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.