ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜNCEL

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3) (Listeye Bakır döküntü ve hurdaları eklenmiştir.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer a...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı: 956

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listesinde yer alan 7214.20 GTİP’li “Demir ve alaşımsız çelikten çubuklar- Dövülmüş olanlar” isimli ürünlerin, Diğer Ü...

Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti hakkında bir genelge (GENELGE : 2019/9)

Gümrük Yönetmeliği’nin 195 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; gümrük idareleri zorunlu olan hallerde gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanı...

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi (Genelge No: 2019/8)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımaları...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo ...

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’nin vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarılacağını açıkladı.

ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programı kapsamında koyduğu kriterleri sağlayan 120’den fazla gelişmekte olan ülkenin binlerce ürününe Amerikan pazarına gü...

İhraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine konulacak eşyanın gümrük işlemleri. (2019/5 sayılı Genelge)

GENELGE(2019/5) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ya da gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmek üzere geçici depolama ...

TPKK- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenleyen Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı..

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 20...

Özsoy Gümrük olarak, tekstil, sağlık, otomotiv, makine-elektronik, kimya vb.. pek çok sektörde firmalara hizmet vermekteyiz.