Share This Post

Tek pencere sistemi (TPS) E-devlet kapsamına alınması hakkında genelge yayınlandı.

Tek pencere sistemi (TPS) E-devlet kapsamına alınması hakkında genelge yayınlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 2017/14 sayılı genelgeyle; 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının E2.3.1. numaralı “Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi kapsamında “Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması” nın E-Devlet Kapısı’na alınmasına yönelik olarak karar alındığı bildirilmiştir. Tek Pencere Sistemi ile E-DEVLET  kapsamına alınan başvuruların tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

genelge 2017-14