ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim) Sayılı Genelge Hakkında.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda bağlantınız Gemlik ve Bursa Gümrük Müdürlüklerinden alınan yazıl...

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.05.2019 tarihli ve 44902581 sayılı yazısı. Ülkemiz ihracat hedefleri...

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 159)

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19) (ABD menşeli beyazlatılmamış Kraftlayner kağıtları)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11....

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.)

Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmas...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (No: 2019/14) (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliği...

Çin menşeli 7607.11 ve 7607.19 GTİP’li alüminyumdan mesnetsiz folyolar için nihai gözden geçirme soruşturması.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18) (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.) Am...

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İl...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

(24.05.2019 t. 30783 s. R.G.) MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî G...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.05.2019 tarihli ve 44203748 sayılı yazısı (TS EN 13358 Metodunun Cut-Backs Cinsi Eşyalar İçin Kullanılması Hk.)

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni mineral katran veya mineral katran zifti (bitüm...

Çin menşeli Elektrikle çalışan duvar saatleri için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi oranında değişiklik.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17) (23.05.2019 t. 30782 s. R.G.) Ti...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve 43966907 sayılı yazısı (YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi hk.)

T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :52856264-106.03 Konu :YYS Kapsamı Fatura Beyanı...

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 13.05.2019 tarihli ve 44309056 sayılı yazısı (Fransa Adres-Menşe Şahadetnameleri hk.)

T.C.TİCARET BAKANLIĞIUluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-180.05...

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında. (GENELGE : 2019/21)

GENELGE(2019/21) İlgi: 3/7/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı Genelge 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı R...

Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük vergi muafiyeti KALDIRILDI.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına D...

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi.

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygula...

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

Amaç ve kapsam . (11.05.2019 t. 30771 s. R.G.) MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarih...

Genelge No: 2019/19 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)

GENELGE(2019/19) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayı...