ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarihli 62720018 sayılı yazısı Hariçte işleme rejimi kapsamı...

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması.

Genelge No: 2021/13 İlgi: 22.01.2019 tarihli, 2019/1 sayılı Genelge. İlgi’de kayıtlı Genelge&#...

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat Denetim Rehberi.

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Den...

BREXIT ve Birleşik Krallık STA

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteği...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR.

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Paras...

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (No: 2021/5) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MA...

Menşe şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanının gümrük idarelerine ibrazı 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

13.02.2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 2...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.01.2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazet...

Ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının, kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 kapsamında yapılandırılacağı.

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük A...

Maske üretim makinesi tarife pozisyonu hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2021 tarihli 60686372 sayılı yazısı. İlgi :08.01.2021 tarihli ve ...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (9405 Gözetim Kıymetlerinde değişiklik)

TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayıl...

2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri.

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer –– İthalatta Standartlara Uygunluk D...

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 3351 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı...

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)

31.12.2020 t. 31351 sayılı 3.mükerrer Resmi Gazete Karar Sayısı: 3350 Ekli “İthalat Rejimi Kararına ...

2021 Yılı İthalat Tebliğleri 31.12.2019 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

TEBLİĞLER –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)– – Harp S...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (EK SÜRE)

İhracat: 2020/18 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı 5.mükerrer Resmi Gazete MADDE 1 – 20/12/2006 tarihl...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

Ticaret Bakanlığından: (25.12.2020 t. 31345 s. R.G.) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK 1’de fa...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

10.12.2020 tarihli 31330 sayılı Resmi Gazete Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 2...

Hava Kargo İş Birliği Protokolü Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, küresel rekabet ortamında ihracat fırsatl...

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.

27 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31317 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1...

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.11.2020 tarihli 58677311 sayılı yazısı. Konu : Gümrük Uzlaşma Yönetm...

BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ.

Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere AB’den a...

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ...