ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı: 956

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listesinde yer alan 7214.20 GTİP’li “Demir ve ala...

Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti hakkında bir genelge (GENELGE : 2019/9)

Gümrük Yönetmeliği’nin 195 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; gümrük idareleri zorunlu ...

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi (Genelge No: 2019/8)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile diğ...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmas...

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’nin vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarılacağını açıkladı.

ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programı kapsamında koyduğu kriterleri sağlayan 120...

İhraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine konulacak eşyanın gümrük işlemleri. (2019/5 sayılı Genelge)

GENELGE(2019/5) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatu...

TPKK- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenleyen Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı..

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (...

İş Makinalarının ithalatında imal yılı konulu yazı.

İthalat Genel Müdürlüğü’nce 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 GTİP’de yer alan makinaların2018...

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 237. maddesinde değişiklik. (Dökme Gelen eşyada eksiklik/fazlalık.)

MADDE 28 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında...

4301 ve 4302 GTİP’li kürklerde ÖTV sıfırlandı. 43. fasıldaki taklit kürklerde %25’e çıkarıldı.

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların özel ...

Kuru Soğan (0703.10.19.00.11 GTİP) SIFIR Gümrük Vergisi 31.03.2019 tarihine kadar uzatıldı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-13.pdf

Genelge No: 2019/2 (İhracatta Ceza Kararları)

Genelge ile ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza ka...

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/2)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İnc...

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2018/52)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları,...

Tareks’ten 2019/12 sayılı ÜGD ile ilgili önemli duyuru.

2019/12 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞİ 04/02/2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. DENETİM...

8517.62.00.90.00 Diğerleri isimli ürünlerden SADECE kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar DENETİME tabi olacak.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli ve 40765742 sayıl...

GENELGE 2019/1 (Bakanlık Makamına bağlı olanlar ile Bakan Yardımcısına bağlı bulunması uygun görülen birimler)

BAKANLIK MAKAMINA BAĞLI BİRİMLER: Özel Kalem Müdürlüğü Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Rehberl...

Genelge No: 2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge)

004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yeralan “İler...

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)

Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner ta...

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 555)

07.01.2019 tarihki 555 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4814.20, 4814.90.10 ve 4814.90.70.10....

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük Yönetmeliği’nin değişikliği ile ilgili tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. GÜMR...

İthalat Rejimi Kararları ve tebliğleri yayınlandı. (29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mük)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) ––  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fua...