ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474) (Kosova menşeli bazı ürünlerin GV sıfırlandı)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kur...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu)

Karar Sayısı: 1473 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kan...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – Pamuk İpliği ithalatında İGV düzenlemesi.

Karar Sayısı: 1475 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanu...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta G...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uyg...

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 212/53 KOMİSYON UYGULAMA KARARI (AB) 2019/1345

Kısa mesafeli cihazlar için radyo spektrum kullanımı alanındaki uyumlaştırılmış teknik koşulların gü...

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge : 2019/32)

Gümrükler Genel Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan genelge ile (Genelge No:32) Bakanlığımıza intik...

CİTES Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınması -Genelge No: 2019/33

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek P...

2402.20 – 2402.90 – 2403 ve 2403.99.10 GTİP’li Tütün ve tütün mamullerinin ÖTV asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/26)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/23) (Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 GTİP’li ürünler)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticare...

Çin ve Tayland menşeli plastikten bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünlerinin ithalatında damping soruşturması.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/22) (04.08.2019 t. 30852 s. R.G.) Ti...

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Karar...

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon ...

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi. (2009/15481 sayılı Kararda Değişiklik)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına D...

Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) Belge Sahibi Firmaların Dikkatine!

Bilindiği üzere 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüs...

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5) (01.07.2019 t. 30818 s. R.G.)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2019 tarihli ve 1199 sayılı Cumhurbaşkanı Karar...

Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı. (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dai...

2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim) Sayılı Genelge Hakkında.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda bağlantınız Gemlik ve Bursa Gümrük Müdürlüklerinden alınan yazıl...