ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Genelge No: 2020/25 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı B...

LARA Akredite Rapor Düzenlenmesi konulu Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58374503 sayılı yazısı.

İlgi :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 01.09.2020 tarih ve 57030876 sayılı yaz...

TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (No: SGM – 2020/8) 22.10.2020 tarihli 31282 sayılı Resmi Gazete Am...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet Araştırması Çalışması konulu 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, y...

Güneş Gözlüklerinin Denetimi konulu Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 58339610 sayılı yazısı.

İlgi : 09.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057265556 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtl...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100) Buğday, Arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmî Gazete; 21 Ekim 2020 ÇARŞAMBA Sayı : 31281 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”...

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20 Ekim 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31280 MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer ...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.10.2020 tarihli ve 58025341 sayılı yazısı.

Konu :İzahat Talebi 07.10.2020 / 58025341DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Kanunun ...

2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Uygulanması.

İthalat Genel Müdürlüğünün 14.10.2020 tarihli 58146601 sayılı yazısı. İlgi : 02.10.2020 tarihli yazı...

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB – İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul v...

Gümrük Vergileri Askıya Alınan Eşyalar Hk.

İMMİB’in yayınladığı yazı ile; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç ...

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)

24.09.2020 t. 31254 s. Resmi Gazete İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda yapılan değişiklikle; 72. ...

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri.

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)

31.08.2020 t. 31230 s. R.G. Karar Sayısı: 2914. – 30 Ağustos 2020 Ekli “İthalat Rejimi Kararın...

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Si...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/19)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Magma Mekatronik Makine San. ve Tic. A...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/18)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Pensan Kalem ve Ka...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/15)

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rek...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar. (72. Fasıldaki Demir Çelik Ürünleri)

Karar Sayısı: 2423 – – 18.04.2020 t. 31103 s. R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kara...