ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.

09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazete Kabul Tarihi: 3/6/2021 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – ...

Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ.

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31499 (Mükerrer) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:...

Ticaret Bakanlığından Döner Sermaye Tahsilatlarına İlişkin Duyuru.

Bakanlığımız döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e...

Tıbbi Cihaz ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği yayımlandı.

–– İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği –– Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinin Dahilde İşleme İzni (DİR) kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.05.2021 tarihli 64177435 sayılı yazısı ile; “İhracat 2006/12 s...

5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303GTİP’li Suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri için NGGS açılmıştır.

(TEBLİĞ NO: 2021/27) 22.05.2021 tarihli 31488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Reka...

Avrupa Birliği’ne İhracatta Yeni Sertifika Düzenlemeleri

Yönetmelikleri (AB) uygulayan belirli üçüncü ülkelerden belirli malların Birliğe girişini düzenleyen...

Melt Blown Kumaş İhracat İşlemleri hk.

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mall...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)

Ticaret Bakanlığından: 12.05.2021 tarihli 31482 sayılı Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu ...

Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarihli 62720018 sayılı yazısı Hariçte işleme rejimi kapsamı...

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması.

Genelge No: 2021/13 İlgi: 22.01.2019 tarihli, 2019/1 sayılı Genelge. İlgi’de kayıtlı Genelge&#...

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat Denetim Rehberi.

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Den...

BREXIT ve Birleşik Krallık STA

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteği...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR.

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Paras...

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (No: 2021/5) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MA...

Menşe şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanının gümrük idarelerine ibrazı 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

13.02.2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 2...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.01.2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazet...

Ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının, kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 kapsamında yapılandırılacağı.

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük A...

Maske üretim makinesi tarife pozisyonu hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2021 tarihli 60686372 sayılı yazısı. İlgi :08.01.2021 tarihli ve ...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (9405 Gözetim Kıymetlerinde değişiklik)

TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayıl...