ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE : 2019/22 Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen siyasi, ekonomi...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810 ve 5811 GTİP’te yer alan dokunmuş mensucat ithalatınd...

TS 1027 CIVATALAR, TIRTILLI BAŞLI – METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/27)

 TS 1027 “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik Vidalı”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Ku...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) (Sadece metalle takviye edilmiş kauçuk transmisyon kolonları)

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı bel...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SARMISAK)

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasın...

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6) (İmpertex Kumaş)

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı...

KOMİSYON UYGULAMASI YÖNETMELİK (AB) 2019/1397 (Deniz Ekipmanları Güvenliği)

Denizcilik ekipmanı için tasarımı, inşaat ve performans gereklilikleri ile test standartları Yönetme...

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1404

Nordic-yürüyüş çubuklarına bir tıklama sistemi ile takılmak üzere özel olarak tasarlanmış plastik ve...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47395801 sayılı yazısı (Dijital Gümrük Uygulaması)

Bilindiği üzere kağıtsız gümrük uygulamaları kapsamında 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyanna...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/5)

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı bel...

Oyuncak, Oyun Kağıtları vb. eğlence eşyalarında gözetim uygulaması.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6) (03.09.2019 t. 30877 s. R.G.) MADDE 1 – ...

LED Ampullerde gözetim – İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

30877 sayılı 03.09.2019 tarihli Resmi Gazete. MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife is...

E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında- Geçiş Süre Uzatımı.

28.08.2019 /47144902 İlgi: a) 19.02.2019 tarihli ve 41770540 sayılı yazımız. b) 08.03.2019 tarihli v...

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk Yazı. (Gümrükler Genel Müd. 29.08.2019 tar. ve 47200838 say. yazısı)

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin gecik...

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Ku...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474) (Kosova menşeli bazı ürünlerin GV sıfırlandı)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kur...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu)

Karar Sayısı: 1473 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kan...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – Pamuk İpliği ithalatında İGV düzenlemesi.

Karar Sayısı: 1475 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanu...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta G...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uyg...

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 212/53 KOMİSYON UYGULAMA KARARI (AB) 2019/1345

Kısa mesafeli cihazlar için radyo spektrum kullanımı alanındaki uyumlaştırılmış teknik koşulların gü...