ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

2020 Yılı İthalat Tebliğleri.

31.12.2019 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararas...

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 163)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Re...

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/10)

MADDE 1 – 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Te...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964)

(31.12.2019 t. 30995 s. R.G. İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/...

Gümrük Genel Tebliği Seri No: 6 – Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların...

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.12.2019 t. 30991 s. R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de ...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10) (Ahşap Askı)

27.12.2019 t. 30991 s. R.G. MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu...

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)

(28.11.2019 t. 30962 s. Resmi Gazete) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de y...

Güney Kore STA-Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları – 21.11.2019/49635326

2019/6 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğünün iç genelgesi Bilindiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest ...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem ve Davranış Fiili Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.10.2019 tarihli ve 48632388 sayılı yazısı İlgi: a) 02.08.2019 tarihl...

KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (AB) 2019/1811

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı dikkate alarak, Birlik Gümrük Kanunu’nu...

KOMİSYON UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ (AB) 2019/1812

EK Malların tanımı Sınıflandırma (CN kodu) Nedenleri (1) (2) (3) Açık borosilikat camdan yapılmış bi...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık… Mustafa Kemal ...

5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51, 5402.61 GTİP’li Naylon veya Diğer Poliamidlerden iplik ithalatında Ek Mali Yükümlülük..

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 ta...

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE : 2019/22 Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen siyasi, ekonomi...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810 ve 5811 GTİP’te yer alan dokunmuş mensucat ithalatınd...

TS 1027 CIVATALAR, TIRTILLI BAŞLI – METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/27)

 TS 1027 “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik Vidalı”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Ku...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) (Sadece metalle takviye edilmiş kauçuk transmisyon kolonları)

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı bel...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SARMISAK)

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasın...

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6) (İmpertex Kumaş)

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı...

KOMİSYON UYGULAMASI YÖNETMELİK (AB) 2019/1397 (Deniz Ekipmanları Güvenliği)

Denizcilik ekipmanı için tasarımı, inşaat ve performans gereklilikleri ile test standartları Yönetme...

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1404

Nordic-yürüyüş çubuklarına bir tıklama sistemi ile takılmak üzere özel olarak tasarlanmış plastik ve...