ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Si...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/19)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Magma Mekatronik Makine San. ve Tic. A...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/18)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Pensan Kalem ve Ka...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/15)

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rek...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar. (72. Fasıldaki Demir Çelik Ürünleri)

Karar Sayısı: 2423 – – 18.04.2020 t. 31103 s. R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kara...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar.

Karar Sayısı: 2424. 18.04.2020 t. 31103 s. R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürü...

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İzin ve Belgelerinin Verilmesi İçin Ek Süre Tanınması Hk.

 T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19/3/2020 tarihli ve 53339859 sayılı yazısında öz...

9019.20.00.00.18 GTİP’li Solunum Cihazlarında İlave Gümrük Vergisi kaldırıldı.

Karar Sayısı: 2285 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın ...

6307.90.98.10.11 tarifesinde yer alan bir kullanımlık maskeler İlave Gümrük Vergisi listesinden çıkarılmıştır.

Karar Sayısı: 2286 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın ...

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR.

Kapsam MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İd...

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacak Etil Alkol’de Gümrük Vergisi sıfırlandı.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İtha...

2015/40 Sayılı Tebliğ kapsamı Sentetik veya Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında Anti-Damping Vergi güncellemesi.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.02.2020 tarihli ve 52193357 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı dilekçeniz...

TAREKS başvurusu yaparken gerekli özeni gösterilmesi.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarihli ve 52223427 sayılı yazısı. Bilindiğ...

LED Ampullerin Motorlu taşıtlarda kullanımına mahsus olması halinde, kapsam dışı değerlendirilmesinin TSE’nin yetkisi kapsamında olduğu.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarihli ve 52263098 sayılı yazısı. İlgi yaz...

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği.

13.02.2020/31038 Resmi Gazete Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer silahların yayı...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 52065123 sayılı yazısı (Damga Vergisi Hakkında)

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün İlgi (b)’de kayıtlı yazısında özetle, ihracat ...

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Konu: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ÜyeliğindenAyrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi GENE...

2020 Yılı İthalat Tebliğleri.

31.12.2019 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararas...

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 163)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Re...