Share This Post

01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği

01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS) VI. Bölümü’nün A kısmının 2. kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 1/7/2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yükletenlerin 27/9/2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Mart 2017 tarihinden bu güne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir “Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi” için gerekli olan ödemeleri Bakanlık hesabına yatırmaları ve DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantıyı kurma yönündeki çalışmaları 1/1/2018 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtilmektedir.

Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.Duyurusu