Share This Post

2015/40 Sayılı Tebliğ kapsamı Sentetik veya Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında Anti-Damping Vergi güncellemesi.

2015/40 Sayılı Tebliğ kapsamı Sentetik veya Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında Anti-Damping Vergi güncellemesi.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.02.2020 tarihli ve 52193357 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan CIF bedelin %87’si oranındaki dampinge karşı önlemin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile ÇHC menşeli eşyalar için dampinge karşı önlem oranında yapılan değişikliklerin söz konusu 2019/4 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihi itibariyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40)’ e istinaden Bulgaristan ve Polonya menşeli anılan eşyaların ithalatında uygulanmakta olan önlem için de geçerli olması gerektiği görüşüyle BİLGE sisteminde gerekli güncellemenin yapılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda, Bulgaristan ve Polonya menşeli 2015/40 sayılı Tebliğ’de kayıtlı GTİP’ler için % 44 ADV oranının BİLGE Sisteminde tanımlanması şeklindeki güncelleme yapılmıştır.