Share This Post

2016-1 sayılı TSE Genelgesinde boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular vb ürünlere ilişkin revize hk. TSE Genelgesi (MGMB-UMGGB-2017/4)

2016-1 sayılı TSE Genelgesinde boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular vb ürünlere ilişkin revize hk. TSE Genelgesi (MGMB-UMGGB-2017/4)

Genelge 2016/1′ in 10.12.1 ve 10.12.2 maddeleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

10.12.1 ANSI Standartlarına Tabi Ürünler

ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; ANSI standartlarında belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır. Sonucun olumlu olması halinde başvuru Kabul:Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Yapılan testler sonucunda ANSI standartlarında belirtilen kriterlere aykırı olduğu tespit edilen ürünler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Parti miktarının altında kalan ürünler “Tareks Kabul: Parti Teşkil Etmez” olarak değerlendirilir.

Firmalar, ANSI standartlarına göre üretilmiş 7307.91.00.00.00 GTİP’ li flanşların ithalat işlemlerini yukarıda belirtilen şekilde sonuçlandırılmasını talep edebileceği gibi, ürünlerin TS EN 1759-1 standardı kapsamında da değerlendirilmesini talep edebilir.

10.12.2 DIN Standartlarına Tabi Ürünler

DIN 11850, 11851, 11852 standartlarına göre üretilmiş paslanmaz boru bağlantı parçalarına ilişkin başvurular; söz konusu standartlarda belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır. Sonucun olumlu olması halinde başvuru Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Yapılan testler sonucunda DIN standartlarında belirtilen kriterlere aykırı olduğu tespit edilen ürünler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Parti miktarının altında kalan ürünler “Tareks Kabul: Parti Teşkil Etmez” olarak değerlendirilir

2. İlgi (b)’ de kayıtlı Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden;

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eco-Design) çerçevesinde, Klimalar ve Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair  Tebliğ (SGM-2012/13) kapsamında ithalat denetim faaliyetleri gerçekleştirilen klimaların iç ve dış ünitelerinin ayrı ayrı ithal edilmesi durumunda anılan Tebliğin kapsamı dışında, birlikte ithal edilmesi durumunda ise Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ayrı ayrı gelen klima üniteleri ile ilgili TAREKS başvurularının, Bakanlığa bildirilmek üzere aylık periyotta Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.