Share This Post

2018/11692 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.

2018/11692     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.

2018/11692     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
F.ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1101.00.11.00.00 Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.90.00.00 Mahlut unu 82 82 82 82 82 82 82 82
1512.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 22,5 22,5 22,5 0 0 22,5 22,5 22,5
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 36 36 36 36 36 36 36 36
1512.11.99.00.00 Aspir yağı 36 36 36 36 36 36 36 36
1512.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 22,5 22,5 22,5 10,2 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19 Aspir yağı 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar haıiç) (a) 10 10 10 4,5 10 7,5 10 10
1512.21.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1512.29.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 19,5 19,5 8,8 19,5 14,6 19,5 19,5
1512.29.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1702.11.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
1702.11.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.19.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9(1)
1702.19.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135(1)
1702 20.10.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702 20.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.40.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.40.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.95.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.30.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.50.00.11 Diyet mamaları 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.50.00.19 Diğerleri 40 40 40 40 40 40 40 40
1702.90.71.00.00 Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.75.00.00 Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.79.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702 90.95.00.11 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.95.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.95.00.90 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135