Share This Post

2018/19 (No: 2018/19) (24.05.2018 t. 30430 s. R.G.)

2018/19 (No: 2018/19) (24.05.2018 t. 30430 s. R.G.)

6802.23 ve 6802.93 GTİP’li granitin ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem
6802.23
6802.93
Granit Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar 174 ABD Doları/Ton

 

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/19)