Share This Post

2018/4 Sayılı Genelge Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF

2018/4 Sayılı Genelge Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 03/11/2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Genelgenin;
1- “A. Transfer Bildirim Formları Programının Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan 3 üncü madde ve “E. Transfer Bildirim Formlarına İlişkin Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde yer alan 4 üncü madde kaldırılmıştır.

2- “B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” bölümünde yer alan 6 ncı madde ile “Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin beyanı” başlıklı bölümü 4 maddeyi havi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. EK-1’in içindeki Örnek 1, 2, 3, 4, 5 kaldırılmış yerine Örnek 1 ve Örnek 2 şeklinde yeni örnekler eklenmiştir.

“B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
6- Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde;yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısının, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısının ve/veya ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette (sözleşme, sipariş notu vb.) gerekli bilgilerin bankalara iletilmesi zorunludur.
Yükümlülerce bankalara bildirilen fatura/proforma fatura bilgileri Transfer Bildirim Formunun “Fatura bilgisi” alanına standart bir şekilde (Fatura/Proforma Fatura No-Tarih şeklinde) girilir.
Birden fazla fatura olması halinde tüm fatura bilgileri aralarına “virgül (,)” konulmak suretiyle fatura/proforma fatura sayı ve tarihleri girilir.
Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı
1- Beyannamede kalemde “Ödeme şekli işlemleri” sekmesinde eşyaya ilişkin uygun ödeme şekli beyan edilir.
2- Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir. Ancak “Bedelsiz” ve “Özel Takas” ödeme şekillerine ilişkin tutarlar toplam ödeme tutarından ayrı değerlendirilerek kaleminde tek başına beyan edilir. Bu şekilde beyan edilen ödeme şekillerinden vadeli olanlar için hesaplanan KKDF de kaleminde beyan edilir. “ Özel Takas” ödeme şekline dair KKDF beyanı ise müstakil olarak ilgili kaleminde yapılır.