Share This Post

2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

2018 YILI   2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

Daire Başkanlığımıza gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2) yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.

Gümrük ve Dış Ticaret”, Alt Uzmanlık Alanına ise Dış Ticaretten Alınan Vergi, Resim, harç ve Mali Yükümlülükler,Menşe-i Tespiti, CİF,FOB ve Gümrüklenmiş Değer, Kaçak Eşya, Transit ve Serbest Dolaşım eklenmiş, Bilirkişi nitelikleri bölümüne Gümrük müşaviri olmak veya kamu kurum kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör olma şartı getirildi. 


EK 2:
Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler

EK 1: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları