ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Uygulanması.

2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Uygulanması.

İthalat Genel Müdürlüğünün 14.10.2020 tarihli 58146601 sayılı yazısı.

İlgi : 02.10.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, İtalyan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmış olup soruşturma kapsamında yer alan 54.07 GTP’li eşyaya ait gümrük tarife istatistik pozisyonlarının listesi Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.