Share This Post

4202 GTİP’de yer alan valizler, çantalar, cüzdan vb. eşyalar Kayda Alınan Eşya Listesine Alınmıştır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (23.09.2017 t. 30189 s. R.G.)

31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“42.02”

Bu Tebliğ 30/09/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.