ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

4410.11-4412.39 -4415.10-4415.20-4415.20-4819.50 GTİP’li Kullanılmış Ahşap ve Karton Cinsi Ambalaj Malzemelerinin İthaline İth. Rej. 7. Maddesi uyarınca izin verilmediği hk.

4410.11-4412.39 -4415.10-4415.20-4415.20-4819.50 GTİP’li Kullanılmış Ahşap ve Karton Cinsi Ambalaj Malzemelerinin İthaline İth. Rej. 7. Maddesi uyarınca izin verilmediği hk.

2012/35  sayılı  Gümrükler Genel  Müdürlüğü  Genelgesine atıfla, imalatçı ihracatçı  sanayicilerin  ihraç  amaçlı  kullandıkları  ahşap  ve  karton  ambalajlar  sınıfında yer alan  4410.11  (Yonga  levha  şeklinde seperatör),  4412.39  (Seperatör),  4415.10  (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet – palet kaldırıcılar – Ahşap sandıklar),  4819.10  (Karton  oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.i.P’li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nün ” kullanılmış ambalaj malzemesi ithalatı” konulu 20.08.2015 tarih ve 101820 sayılı yazısı kapsamındaki ürünlerde olduğu gibi ithalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında izin alınmadan  ithaline  izin  verilmesi yönünde taleplerin değerlendirildiği,

Genel Müdürlükten alınan 10.05 .2019 tarihli ve  44202953  sayılı  yazıda; bahse konu ambalaj malzemelerinin ülkemizde yeterli üretiminin bulunması ve kullanılmış ürünlerin ithalatının ülkemizdeki üretim, ihracat ve yeni yatırımlara olumsuz etkileri  dikkate  alınarak, İthalat Rejimi Kararının 2  ve  7′ nci  maddeleri  kapsamında  bu  ürünlerin  ithaline  izin verilmesinin uygun görülmediği bildirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Cevabi yazısı

İGMD’nin dilekçesi