Share This Post

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem ve Davranış Fiili Hk.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem ve Davranış Fiili Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.10.2019 tarihli ve 48632388 sayılı yazısı

İlgi: a) 02.08.2019 tarihli, 2019/3194-BU sayılı yazınız,

b) 02.09.2019 tarihli, 2019/3744-BU sayılı yazınız.

Mezkur yazılar konusuna ilişkin olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, ilâ yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. ” hükmü gereğince yapılacak işlemlerde, her somut olayın kendi içerisinde ortaya çıkan deliller ışığında değerlendirilmek suretiyle, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.