Share This Post

6 Mart 2018 Tarihli ve 30352 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

6 Mart 2018 Tarihli ve 30352 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “özlü kaynak telleri” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2017/25 sayılı tebliği 4 üncü maddesinde yer alan tabloda, “Halcor Metal Works S.A.” ibaresi “Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.” olarak değiştirilmiştir

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

Bu Tebliğde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.