Share This Post

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik.

15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ekte yer alan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Anonim ve Limited Şirketler ile Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Türk Ticaret Kanunu’na göre Sermayenin kaybı ve borca batık olma durumlarında uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde yer alan en önemli düzenleme Tebliğ’in Geçici 1. Maddesinde yer almakta olup; yapılan düzenleme gereğince 01.01.2023 tarihine kadar, sermaye kaybı veya borca batık olma durumunda yapılacak hesaplamalarda yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir. Söz konusu düzenleme ile özellikle son dönemde döviz kurlarında meydana gelen artışın Bilançolar üzerindeki olumsuz etkisi sebebi ile şirketlerin Sermaye kaybı veya Borca batık pozisyonuna girmesi engellenmeye çalışılmıştır.

TTK 376 HK TEBLİĞ