ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

6307.90.98.10.11 tarifesinde yer alan bir kullanımlık maskeler İlave Gümrük Vergisi listesinden çıkarılmıştır.

6307.90.98.10.11 tarifesinde yer alan bir kullanımlık maskeler İlave Gümrük Vergisi listesinden çıkarılmıştır.

Karar Sayısı: 2286

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın eki tabloda 6307.90 G.T.P. numarası ile yer alan maddenin ismi “Diğer Hazır Eşya (6307.90.98.10.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan bir kullanımlık maskeler hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.