Share This Post

6736 sayılı kanun ile Yapılandırılan ve Süresinde Ödenmeyen Borçlara Yeniden Ödeme İmkanı getirilmiştir.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen (677sayılı kanun ile) geçici 2 nci madde ile Yapılandırılan ve Süresinde Ödenmeyen Borçlara Yeniden Ödeme İmkanı getirilmiştir.Tebliğ ile de geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği