Share This Post

6736 Sayılı Kn. PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN YÜKÜMLÜLER ile ilgili önemli duyuru.

6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN YÜKÜMLÜLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dâhil) gününe kadar yapılandırılan tutarı geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebilir.

6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Anılan Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanlar, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer almaktadır.