Share This Post

9019.20.00.00.18 GTİP’li Solunum Cihazlarında İlave Gümrük Vergisi kaldırıldı.

9019.20.00.00.18 GTİP’li Solunum Cihazlarında İlave Gümrük Vergisi kaldırıldı.

Karar Sayısı: 2285

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1– 6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın eki tabloda yer alan “9019.20.00.00.18” gümrük tarife istatistik pozisyonundaki “Cihazlar” isimli madde, söz konusu tablo kapsamından çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın eki tabloda yer alan “9019.20.00.00.18” gümrük tarife istatistik pozisyonundaki “Cihazlar” isimli maddenin yukarıdaki Karar ile söz konusu tablo kapsamından çıkarılmadan önceki şekli aşağıdadır:

G.T.İ.P.MADDE İSMİİLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *(%)
123458
67
9019.20.00.00.18Cihazlar0000131313