Share This Post

A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Süresi 15.08.2017 tarihine kadar uzatıldı.

07.Ekim.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin geçici 9. maddesi ile; geçerliliğini koruyan tüm OKSB’lerin süresi 15.08.2017 tarihine kadar uzatılır denilmiştir. Uzatmanın otomatik olarak mı, yoksa başvuru yapılmak suretiyle mi yapılacağı önümüzdeki günlerde Bakanlıkça açığa kavuşturulması beklenmektedir.