ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

ABD, EMY mağdurları için Gümrük Yönetmeliğinde yeni düzenleme;

ABD, EMY mağdurları için Gümrük Yönetmeliğinde yeni düzenleme;

Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 21 Haziran 2018 ile 23 Mayıs 2019 tarihleri arasından ABD Menşeli olmadığı halde, ABD menşeliymiş gibi varsayılarak tahakkuk ettirilen ek tahakkuk ve ceza kararları ile ilgili geriye dönük menşe şahadetnamesi getiremeyen firmalar için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4’ncü maddesi ile eşyaların menşeinin yine bu tarihlerle sınırlı olmak üzere;

  1.  Beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması,
  2. 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş aşağıda örneği verilen belgenin ibraz edilmesi,

hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3. Maddesindeki eşyaların menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 31/12/2021 tarihine kadar ibraz etme süresi 31/5/2022 tarihine kadar uzatıldığı düşünülmektedir.

*** Not: Bu yönetmelik değişikliğinin yayınlanmasından önce, Gümrük Kanunu’nun 244’ncü  Maddesi uyarınca (uzlaşma) ödeme yapan firmalar için geriye dönük ödemeleri tahsil etme imkanı bulunmamaktadır.

İHRACATÇI BEYANI

 “Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.”

Resmi gazete: 31650/05.11.2021

Share This Post