Share This Post

AB’nin Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

Avrupa Birliği (AB) tarafından

Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına bir örneği ekte yer alan G/SPS/N/EU/168 sayılı Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemi (SPS) bildiriminin iletildiği;
buna mukabil ülkemizin, AB’nin adı geçen SPS bildiriminde konu edilen “Chlormequat” ve “Tebunfenpyrad” maddeleri için maksimum kalıntı seviyelerinin düşürülmesi hakkındaki mevzuat değişikliğinin önemli ihraç ürünlerimiz olan sofralık üzüm, kayısı, elma, şeftali, domates, biber ve üzüm yaprağı ticaretini etkileyeceğine ilişkin yorumlarının ilgili AB makamlarına iletildiği ve mezkur mevzuat değişikliğinin yürürlüğe giriş tarihi olarak belirlenen Şubat 2017’den önce üretilen ihraç ürünlerimize uygulanmamasının talep edildiği ifade edilmektedir.

AB Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri