Share This Post

Antrepolarda Eşya Devri.

Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre antrepodaki eşyanın  başkasına devir işlemlerinde devredeninin devralan adına  satış faturasının düzenleme tarihinden itibaren eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmemesi halinde aşılan her gün için Gümrük  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanacaktır.

Genel Müdürlük Yazısı ektedir.

Antrepo Eşya devri ( Gümrükler Genel Müdürlüğün yazısı )