Share This Post

Antrepolarda GK 236 maddesi kapsamına giren bir fiile kasten iştirak eden herkese iştirak hükümlerine göre idari para cezası verilecek

Antrepolarda GK 236 maddesi kapsamına giren bir fiile kasten iştirak eden herkese iştirak hükümlerine göre  idari para cezası verilecek

İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 10.05.2017/24562532 tarih ve sayılı dağıtımlı yazılarında bundan böyle ;

Antrepolarda Gümrük Kanununun 236 ıncı maddesi kapsamına giren durumlar için (antrepoda meydana gelen eksiklik /fazlalık, izinsiz eşya çıkarılması, eşya farklılığı veya eşyanın değiştirilmesi vs. gibi)   bu güne kadar sadece GK 236 ıncı maddesine göre ceza uygulandığını , ancak bundan sonra antrepo işletcisi ,antrepo sahipleri,antrepo çalışanları YGM,YGM yanında çalışan Müşavir Yardımcısı, var ise ilgili Gümrük Müşaviri ile ilgili Gümrük Müşavir Yardımcısı da dahil olmak üzere olay muhatapların  tamamı açısından Kabahatler Kanunun 14.maddesinde yazılı olan iştirak hükümlerinin varlığının değerlendirileceği ve  kasten ve hukuka aykırı işlenmiş  fiile iştirak eden her bir kişi hakkında fail olarak ayrı ayrı idari para cezası tatbik olunacağı bildirilmektedir.

Gümrük Kanunu 236. Maddesi uygulaması hakkında