Share This Post

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) (02.05.2018 t. 30409 s. R.G.)

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) (02.05.2018 t. 30409 s. R.G.)

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği

Tebliğ ile kara nakil vasıtalarında kullanılan;

  • Otobüs ve kamyonlarda kullanılan Çelik Radyal dış lastikler ile diğer lastikler,
  • Emniyet camları,
  • Her türlü farlar,
  • Diğer aydınlatma ve gözle görülebilen aydınlatma cihazları,
  • Elektrikli kornalar,
  • Gaz ile çalışan araçlara ait Termostatlar,
  • Motorlu taşıtlarda kullanılan çocuk koltukalarının bağlama tertibatları,

ile ilgili TAREKS üzerinden risk analizi esasına göre yapılacağı bildirilmiştir.

Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim kapsamında ürünün;

  1. a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler – Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi,
  2. b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi

esastır.

(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]