Share This Post

ATR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü.

İç Denetçiler Mustafa IŞIK (DGS), Ahmet BALCI, Adem OĞULTARHAN ve Arzu KÜTÜKCÜ tarafından gerçekleştirilen ”Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrolü İşlemleri” konulu sistem denetimi faaliyeti sonucunda düzenlenen 18.09.2015 tarihli 2015-1443-5, 2015-4112-1, 2015-4111-1, 2015-5017-1 sayılı denetim raporunda; Menşe belgeleri veya A.TR dolaşım belgelerinin sonradan kontrole (Yurtdışı Araştırması) gönderilmesi durumlarında, gümrük idaresinin bir tespiti ve buna yönelik yükümlünün itirazının olmaması durumunda, ihtilaflı bir durumun olmadığı da değerlendirilerek, alınacak teminatla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinin değil, ilgili mevzuatında ve 2014/1 sayılı Genelgede (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) yer alan hükümlerin uygulanması;

Aynı şekilde Menşe Şahadetnamelerinin sonradan kontrol talebiyle yurtdışı araştırmasına gönderilmesi durumunda, yükümlüsünce eşyanın teslim edilmesinin talep edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesi yerine, “Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü” başlıklı 41 inci maddesi uyarınca, “Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında belirtilen ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge karşı vergi veya ek mali yükümlülüğe tabi olan eşya için tahsil edilmesi gereken vergi veya ek mali yükümlülüğün emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması” şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.

denilmektedir.

İç Denetim Raporu

ABDışİlişkiler 2014-01 A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgeleri (EUR.1, EUR-MED, Form A) kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü