ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE  KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB007, AB008, AB009, AB010 ve AB031 kod numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılı AB031 Kod No.’lu tarife kontenjanına ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılına münhasıran AB031 tarife kontenjanı kod numaralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Liste için tıklayınız.

Share This Post