ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın, ‘menşeli ürünler’ kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No’lu Protokolü değiştirerek değiştirilmesi

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın, ‘menşeli ürünler’ kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No’lu Protokolü değiştirerek değiştirilmesi

AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ 1/2021 KARARI

1 Haziran 2021

AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ,

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmayı  1 ) ve özellikle, “menşeli ürünler” kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No’lu Protokolün 3. Maddesini göz önünde bulundurarak,

Buna karşılık:

(1)Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın (‘Anlaşma’) 11. Maddesi, menşe kurallarını belirleyen bu Anlaşmanın 3 No’lu Protokolüne (‘Protokol No 3’) atıfta bulunmaktadır.
(2)3 No’lu Protokol’ün 3. Maddesi, Anlaşma’nın 29. Maddesi ile kurulan Ortak Komite’nin, 3 No’lu Protokol’ün hükümlerini değiştirmeye karar verebileceğini belirtmektedir.
(3)Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşme  2 ) (“Sözleşme”), Sözleşmeye Akit Taraflar arasında akdedilen ikili serbest ticaret anlaşmalarında oluşturulan mevcut ikili menşe kuralları sistemlerini çok taraflı bir sisteme aktarmayı amaçlamaktadır. çerçevesinde, bu ikili anlaşmalarda belirtilen ilkelere halel getirmeksizin.
(4)Birlik ve Norveç Krallığı, Sözleşmeyi 15 Haziran 2011’de imzaladı.
(5)Birlik ve Norveç Krallığı, kabul belgelerini sırasıyla 26 Mart 2012 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Sözleşme tevdi makamına tevdi etmiştir. Sonuç olarak ve Sözleşme’nin 10(3) Maddesi uyarınca Sözleşme, Birlik ve Norveç Krallığı ile ilgili olarak sırasıyla 1 Mayıs 2012 ve 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girmiştir.
(6)Sözleşme değişikliğinin sonuçlanması ve yürürlüğe girmesine kadar, Birlik ve Norveç Krallığı, değiştirilen Sözleşmenin hükümlerine dayanan ve alternatif menşe kuralları olarak iki taraflı olarak kullanılabilecek alternatif bir dizi menşe kuralı uygulama konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmede belirtilenlere.
(7)Bu nedenle 3 No’lu Protokol, alternatif bir menşe kuralları dizisi sağlayan yeni bir protokolle değiştirilmelidir. Ayrıca, yeni protokol her zaman yürürlükteki Sözleşmenin en son versiyonuna atıfta bulunmak için Sözleşmeye dinamik bir referans içermelidir.

BU KARARI KABUL ETTİ:

Madde 1

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki ‘menşeli ürünler’ kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Anlaşmanın 3 No’lu Protokolü, bu Kararın Ekinde belirtilen metinle değiştirilmiştir.

makale 2

Bu Karar, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

1 Haziran 2021’de Brüksel’de yapıldı.

AB Resmi Gazetesi

Kararın Tam Metni için tıklayınız…….

Share This Post