Share This Post

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2017-10236)

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2017-10236)

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin, diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamak amaçlı olduğu, 8703.23.19.11.00 G.T.İ.P’lu, ” Binek otomobillerinden(Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar), Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ti geçmeyenler” tanımlı ve 8703.32.19.11.00 G.T.İ.P’lu, “Binek otomobillerinden(Sadece sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)(dizel veya yarı dizel), Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ti geçmeyenler” tanımlı eşyanın, Güney Afrika  menşeli olanlarından A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak CIF bedelin %10’u kadar Toplu Konut Fonu tahsil edileceği ile Karar’ın 03.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar