Share This Post

Buğday ununun 1000 rejim kodlu kati ihracatı (tescil alınanlar dahil) 05.09.2018 tarihi itibariyle yasaklandı.

Buğday ununun 1000 rejim kodlu kati ihracatı (tescil alınanlar dahil) 05.09.2018 tarihi itibariyle yasaklandı.

Konu :Buğday Unu İhracat Yasağı

06.09.2018 / 37024696

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2018 tarihli ve 86859 sayılı yazıda özetle, İhracat Rejim Kararı’nın 3 üncü maddesinde yer alan yetki ve aynı maddenin (b) bendine
istinaden, Bakanlık Makamı’ndan alınan 05.09.2018 tarihli ve 4440 sayılı Onay doğrultusunda, buğday ununun 1000 rejim kodlu kat’i ihracatının (tescil alınanlar dahil) 05.09.2018 tarihi itibariyle yasaklandığı bildirilmektedir.