Share This Post

Cezayir Serbest Dolaşım Belgesi

Cezayir Serbest Dolaşım Belgesi

Cezayir Devleti 01/01/2018 tarihinden sonra tüm ülkelerden yapılacak ihracatlarda, ihraç ürünü eşyanın tüketicinin korunmasına ilişkin ulusal veya uluslararası mevzuata uygun olarak üretildiğini gösterir belge arayacaktır. Bu belgenin İngilizce veya Fransızca düzenlenmesi gerekmekte olup, alıcının bankasına ihracattan önce sunulması gerekmektedir. Söz konusu belgenin üzerinde onaylan kuruluşun mührü ,imzası ve adının yazılı olması gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Cezayir Ticaret Müşavirliği

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı