Share This Post

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “akrilik veya modakrilik” filament demetleri ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “akrilik veya modakrilik” filament demetleri  ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılmıştır.

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “akrilik veya modakrilik olanlar” ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)