Share This Post

CİTES Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınması -Genelge No: 2019/33

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen CITES Belgesi, Tek Pencere Sistemine alınmış olup işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

1. 1007 kodlu TPS-CITES Belgesine ilişkin yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

2. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 1007 (TPS-CITES Belgesi) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

3. Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881007000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4. CITES belgesinin uluslararası bir belge olması ve karşı ülke gümrük idareleri tarafından ıslak imzalı ve mühürlü şekilde istenilmesinden dolayı, yalnızca ihracat işlemlerinde gümrük idaresince, yükümlüsü tarafından sunulan belge üzerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra yükümlüye belge verilmeye devam edilecektir.

5. İthalat işlemleri ile ilgili düzenlenen CITES belgesi kâğıt ortamında gümrük idaresine sunulmayacaktır.

6. Ayrıca ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili CITES belgesi verileri elektronik ortamda bulunacağından belgenin gümrük idaresince arşivlenmesine gerek bulunmamaktadır.