Share This Post

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2018/725 (AB oyuncak direktifinde Krom oranları değiştirilmiştir.)

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2018/725 (AB oyuncak direktifinde Krom oranları değiştirilmiştir.)

009/48 / EC sayılı Direktifin Ek II, Kısım III üncü maddesinin 13 üncü maddesinde, VI. Krom için kayıt aşağıdaki girdiyle değiştirilmiştir:

eleman

mg / kg

kuru, kırılgan, toz benzeri veya esnek oyuncak malzemede

mg / kg

sıvı veya yapışkan oyuncak malzemede

mg / kg

kazınmış oyuncak malzemede

‘Chromium (VI)

0,02

0005

0053′

makale 2

1. Üye Devletler en geç 17 Kasım 2019 tarih ve bu Direktif ile uyum için gerekli olan yasa, yönetmelik ve idari hükümleri kabul edecek ve yayınlayacaktır. Komisyona bu hükümlerin metnini derhal bildirirler.

Bu hükümleri 18 Kasım 2019’dan itibaren uygulayacaklar.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2018:122:TOC