Share This Post

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzinlerine Covid-19 sebebi ile ek süre..

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzinlerine Covid-19 sebebi ile ek süre..

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36’ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 05.11.2021 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB/Dİİ ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verileceğine dair   (İHRACAT: 2021/10) sayılı tebliğ yayınlanmıştır.

Resmi Gazete Sayı / Tarih : 31650/05.11.2021