Share This Post

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İzin ve Belgelerinin Verilmesi İçin Ek Süre Tanınması Hk.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İzin ve Belgelerinin Verilmesi İçin Ek Süre Tanınması Hk.

 T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19/3/2020 tarihli ve 53339859 sayılı yazısında özetle koronavirüs salgını sebebiyle, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Bakanlıklarına verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunlu hale geldiği belirtilerek, DİİB ve Dİİ ek süre verilmiştir.