Share This Post

Genelge No: 2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge)

Genelge No: 2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge)

004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yeralan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra ‘Gözetim Belgesi’de aranır.” hükmü gereğince yükümlüler, İthalat Genel Müdürlüğü’nden ilgili eşya için alacakları gözetim belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadırlar.  Bu genelge ile Gözetim belgesinin ibrazı, kıymet kriterli Gözetime tabi eşyaların beyan edilen kıymetinin Gözetim Kıymetinden eksik kalması veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontrollerde beyan edilen kıymetin gözetim kıymetinden eksik kalması durumlarında yapılacak işlemlere açıklık getirmektedir.