Share This Post

DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti

DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti

DİİB taahhüt hesabının kapatılmasına esas olmak üzere ayniyet tespitinin gümrük idaresince yapılması gereken hallerde, 2015/8 sayılı Genelge hükümlerinin uygulanmasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği vurgusu yapılmıştır. İlgili yazıya ve 2015/8 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesinde Ayniyat Tespiti Genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti