Share This Post

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 555)

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 555)

07.01.2019 tarihki 555 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4814.20, 4814.90.10 ve 4814.90.70.10.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan duvar kağıdı vb duvar kaplamalarıdan CİF 5 ABD $/kg birim kıymetle ithal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere Tebliğde yer alan tabloda karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Eşya Tanımı Miktar (Ton)
1. Dönem* 2. Dönem* 3. Dönem*
4814.20.00.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar) 2.970 2.970  2.970
4814.90.10.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar
4814.90.70.10.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

Duvar Kağıdı