ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında- Geçiş Süre Uzatımı.

E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında- Geçiş Süre Uzatımı.

28.08.2019 /47144902

İlgi: a) 19.02.2019 tarihli ve 41770540 sayılı yazımız.

b) 08.03.2019 tarihli ve 42408480 sayılı yazımız.

c) 10.07.2019 tarihli ve 45855465 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu E-Teminat Mektuplarına ilişkin söz konusu E-teminat uygulamasının geçiş süresinin uzatılması talepleri gerek yükümlüler gerekse bankalar tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmekte olup yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen 28 Ekim 2019 tarihine kadar gümrük idarelerine hem kağıt ortamda hem de E-teminat mektubu olarak teminat mektuplarının düzenlenmesi, E-teminat mektuplarına ilişkin işlemlere bu süre zarfında öncelik verilmesi uygun bulunmaktadır.

Elektronik Teminat Mektubu Uygulama (e-teminat) kılavuzu