Share This Post

Fas Tarafından Bir Kısım Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde Geçici Uyum Önlemleri Uygulaması Başlamıştır.

Fas Tarafından Bir Kısım Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde Geçici Uyum Önlemleri Uygulaması Başlamıştır.

Ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17’nci maddesine göre, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerinde “Geçici Uyum Önlemleri” uygulayacağına ilişkin olarak; 04.01.2018 tarihli Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı kamuoyu duyurusu ve 08.01.2018 tarihli Gümrük Sirküleri ve 11.01.2018 tarihinde ise Fas Hükümet Genel Sekreterliğinin internet sitesinde  http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/BulletinsOfficielsAns.aspx, yukarıda yer verilen gümrük sirkülerinde bahsi geçen 08.01.2018 tarihli ve 6637 sayılı Resmi Gazete’nin (153-158 sayfalar) Arapça nüshası yayımlanmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Sirküler ve Kamuoyu durusunda, önleme tabi tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ülkemizden ithali halinde uygulanan gümrük vergilerinin mevcut MFN oranı % 90’ına kadar yükseltildiği, söz konusu önlemin ise 9 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için uygulanacağı hususuna yer verilmektedir.