Share This Post

Genelge 2017-7 E-Fatura uygulaması.

Genelge 2017-7 E-Fatura uygulaması.

Genelge 2017-7 E-Fatura uygulaması  ;İhracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 no.luhanesinde beyan edilen faturaların elektronik ortama alınması konusunda, 01.07.2017 tarihinden itibaren “e-fatura” uygulamasına kayıtlı olan yükümlülerin ihracat işlemleri kapsamında düzenleyeceği faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve Tek Pencere Sistemi’ne alınmasının uygun bulunduğundan, yükümlüler tarafından düzenlenen 0886 kodlu TPS- e-fatura belgesinin başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin; 1- E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın E-Fatura Portalı’nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulduğu, bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılmasının mümkün olduğu,, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması gerektiği ile, başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda Ek 1’de yer alan form, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz edileceği,

2- E-Fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin, 0886 kodlu E-Fatura belge başvurusu için, düzenledikleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca istenen bilgilere de yer verileceği,

3- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na elektronik ortamda oluşturulan ve gönderilen ihracat faturaları için 23 haneli bir referans numarası elektronik olarak üretildiği, üretilen 23 haneli referans numarasının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı (https://efatura.gtb.gov.tr/login.html) aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye bildirileceği,

4- Yükümlü tarafından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-Fatura portalına giriş yapıldıktan sonra fatura sorgulama seçeneği kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “EET No” ve “VKN No” ile Tek Pencere Sistemi üzerinde oluşturulan ve gümrük beyannamesinde kullanılacak olan 23 haneli belge ID görüntülenebileceği ve aynı zamanda, “fatura listesi” ile yükümlünün oluşturmuş olduğu faturaların 23 haneli TPS belge ID no ile birlikte liste halinde de görüntülenebileceği,

5- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-Fatura Portalı’ndan görüntülenen 23 haneli belge ID no, yükümlü tarafından ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde 0886 belge kodu ve 17243160110886000000888/1, 17243160110886000000111/2 vb şeklindeki örnek belge ID no formatında “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edileceği,

6- Söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı ve gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-Fatura portalından sorgulanmasının mümkün bulunduğu,

7- 01 Temmuz 2017 tarihinden önce düzenlenen faturaların 0100 belge kodu seçilerek kağıt ortamında gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebileceği,

8- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturaların 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebileceği,  şeklinde gerçekleştirilecektir.