Share This Post

Genelge No: 2017/18 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Hk)

Genelge No: 2017/18 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Hk)

Gümrük İşlemlerinde muhtelif eşyaların GTİP sınıflandırmalarında sorun yaşamasından dolayı Gümrükler Genel Müdürlüğüne ait 2017/18 sayılı Genelge aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Hk