Share This Post

Geri Gelen Peşin İthalat Bedelinin İki Gün İçinde Tekrar Yurt Dışına Transfer Yapılmaması Halinde KKDF Tahsil Edilmesi Gerektiği Hk.

Gelirler İdaresi Başkanlığının, Bankalar Birliğine yazmış olduğu E.64991 sayılı 16/06/2016 tarihli yazısında alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptal edilmemesi ve geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması şartlarıyla ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda firmadan yazılı beyan alınmak suretiyle,2 iş günlük valör süresi içinde veya daha sonraki bir tarihte geri gelen eşyalara ait ithalat bedellerinin Türkiye’deki firma hesaplarına geri geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süre içinde yeniden transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden, bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.