Share This Post

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

ATA Karnesi işlemlerine ilişkin 4 Seri nolu Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.

-uzatılmış süreler de dahil verilen süreyi aşarak çıkış gümrüğüne getirilen eşya için aşılan süreye bağlı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun   238 ve 241 inci maddeleri  ceza uygulanacak.

-eşyanın karnede belirtilen süre içerisinde yurt dışı edilmesi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması hususlarının  kontrolü için çıkış sayfası beklenmeden işlemlerin tamamlanmamış olması dikkate alınacak ve bu hususlar BİLGE sistemi üzerinden de sorgulanabilecek

-ayrıca tebliğe aşağıdaki Geçici madde eklendi.

“Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veri işleme tekniği yoluyla tescil edilmeyen ATA Karnelerine ilişkin işlemler, karnenin tescil tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)