Share This Post

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 160) – (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemleri

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 160) – (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemleri

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Alanya Gümrük Müdürlüğü
2Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4Giresun Gümrük Müdürlüğü
5Hopa Gümrük Müdürlüğü
6İsdemir Gümrük Müdürlüğü
7Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
8Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
9Samsun Gümrük Müdürlüğü
10Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
11Trabzon Gümrük Müdürlüğü
12Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.