Share This Post

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK….

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK….

21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Başlıca değişiklikler ;

-Soru Formunda değişiklik yapılmış ve yerinde yapılan incelemelerde değerlendirme ve puanlama usulünün nasıl olacağı netleştirilmiştir.

-Geçici maddeye istinaden 13/1/2018 tarihi ile bu maddenin yayımı tarihi arasında başvurusu yapılmış fakat yerinde inceleme aşaması başlatılmamış olan başvuruların soru formlarının güncellenmesi gerekecektir.

-Gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı ile ilgili yaptırılması gereken Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin format bakanlıkça belirlenmiş ve yönetmelik eklerinde gösterilmiştir.

-Sertifika sahibi firmalar bu raporu kendi bünyesinde yaptıracağı gibi dışarıdan hizmet yoluyla da düzenletebileceklerdir.

-Firma bünyesinde yapılan iç denetimlerde, yapanlar ile kontrol edenlerin farklı kişiler ve birimler olması gerektiği bildirilmiştir.

-Denetimlerin dışarıda yaptırıldığı durumlarda, dolaylı temsil yetkisi verilen firmanın da bu hizmeti verebileceği bildirilmiştir. Bu durumda hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması gerekir.

-YYS sahibi firmaların izlenmesi ile ilgili her üç yılda bir tekrar “Yerinde İnceleme” ye tabi olacağı konusunda düzenleme yapılmıştır.

Gümrük İşlemlerinin kolaylaştırılması Yönetmeliğinde değişiklik maddeleri

KARŞILAŞTIRMALI YYS DEĞİŞİKLİK TABLOSU