Share This Post

Gümrük Vergileri Askıya Alınan Eşyalar Hk.

Gümrük Vergileri Askıya Alınan Eşyalar Hk.

İMMİB’in yayınladığı yazı ile; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.


Bu çerçevede, Ek’de hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. AB ithalat değeri 15.000 Avro’nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşya kırmızı ile renklendirilmiştir. Aynı yazıda, Ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer alması istenilen ürünlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunulması gerektiği ifade edilmiştir. Başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.