Share This Post

Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirildi.

  • Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada yapılamay devam ederken, Gümrük Müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, sınav koşullarına müşavir adayının konuyu kavrama özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi kriterler getirildi.
  • YGM olacakların eğitim şartlarına “diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak” ibaresi eklendi.
  • Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekecek.
  • Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsilyetkisi verilebilecek.
  • Manifesto, varış bildirimi, deniz yolu genel bildirimi, boşaltma listesi, çıkış bildirimi işlemlerinin bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılacak.
  • Denizyolu taşımacılığında çıkış bildirimi eşyanın taşıta yüklenmesinden önce verilecek. Çıkış bildiriminde beyan edilen eşyanın miktar bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşyanın miktar bilgisi elektronik ortamdakarşılaştırılacak. Farkın mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde olmaması halinde, eşyanın deniz taşıtına yüklenmesine izin verilmeyecek.

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yönetmeliği

12012017Karşılaştırmalı değişiklik tablosu

Yönetmelik Değişikliği Açıklaması